Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Kis utcai Óvoda

A Kis utcai Óvodát 1982-ben vehették birtokukba az ovisok. Csendes, nyugodt környezetben, nagy udvarral, 2012. szeptember 1. óta 12 csoporttal várja a gyermekeket. Sokoldalú, alkotó óvodapedagógusok, nagy szakmai hozzáértéssel és szeretettel nevelik a rájuk bízott gyermekeket. Kezdetek óta kiemelt területe az óvodának az egészséges életmódra nevelés, melyet 1998. óta saját vízhez szoktató medence is biztosít. A nevelőtestületre a nevelőmunka fejlesztése érdekében végzett innovatív tevékenység jellemző. Korszerű, környezetbarát bútorok, udvari játszóeszközök állnak rendelkezésünkre. A kreatív vizuális nevelést elősegíti az égető kemence. A néphagyományok ápolása megjelenik a mindennapokban.
 
Kamatoztatjuk az óvoda környezetében lévő sportlétesítmények nyújtotta lehetőségeket, illetve 2013. szeptembere óta műfüves ovi-foci pálya áll a gyermekeink rendelkezésére. Sokat tartózkodunk a szabadban, kihasználjuk mozgás adta lehetőségeket. Elősegítjük az egészséges táplálkozás kialakítását: gyümölcs- és zöldségnapokat tartunk. Igyekszünk kiszűrni az egészségkárosító hatásokat.
 
A környezet higiéniájára, a környezettudatos gondolkodás kialakítására nagy hangsúlyt fektetünk.
Balesetmegelőző tevékenységünk beépül a mindennapjainkba. Az új gyermekek fogadása és a beszoktatás során igyekszünk megkönnyíteni a gyermekek beilleszkedését, a szokások, szabályok elsajátítását, melynek alapja, a bizalom, szeretet, megbecsülés. Ehhez szeretetteljes légkört, nyitottságot, pozitív megerősítést és a társas kapcsolatok erősítését biztosítjuk.
Valljuk, hogy a szülő a gyermek első számú nevelője, az óvodapedagógus az óvodai nevelés felelőse, feladatunk a családi nevelés kiegészítése, ezért fontos, hogy a szülők nevelő partnerré váljanak. Ennek alapja a családdal szoros együttműködés kialakítása, a kölcsönös bizalom.
 
Célunk és nevelési elvünk: Segítsük elő a gyermek testi, lelki, értelmi fejlődését. Képességeik, készségeik, ismereteik, jártasságaik érzelmi és akarati tulajdonságaik megfelelő tudatos fejlesztésével önálló életvitelre képes gyermekeket neveljünk.
A ránk bízott óvodások a változatos tevékenységek biztosítása mellett, nyugodt, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó környezetben nevelkedhetnek, ismereteiket játékos tevékenységeken keresztül, tapasztalás útján szerezhetik meg. Érvényre jutnak az egyéni vágyak, igények, elegendő gyakorlási lehetőségekkel elősegítjük a készségek, képességek kialakulását, különös figyelmet fordítva az esélyegyenlőség biztosítására, a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, differenciált bánásmódra.
Helyben biztosítunk logopédiai ellátást, a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai fejlesztését. A szülők szívesen választják gyermekeik számára a hitoktatást, a népi játszóház nyújtotta hagyományőrző kézműves foglalkozásokat, az angol nyelvvel történő ismerkedést és az aerobikot.
Az óvoda hétfőtől-péntekig 6.45 órától 17.15 óráig fogadja a gyermekeket.
1 óvodavezető mellett 24 csoportban dolgozó óvodapedagógus, 13 dajka néni 3 pedagógiai asszisztens, 1 óvodatitkár, 3 konyhai dolgozó és 1 karbantartó biztosítja az óvoda zavartalan működését és a magas színvonalú szakmai munkát.
A „Négyszögletű Kerek Erdő” Pedagógiai Programunk szellemében nagy hangsúlyt fektetünk a játékra, mint élményt adó tevékenységre, mely minden időben és helyzetben felhasználható a képességek kibontakoztatására, a mozgás, az értelem és érzelem, az akarat megnyilvánulására az egész személyiség fejlesztésére és erősítésére.
 
Mottó:            „Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud
                          játékot, zenét, örömöt, de, hogy mit fogad el
                          bízzuk rá.
                          Csak az a lelkitáplálék válik javára, amit maga is megkíván.”
                          (Kodály Zoltán)

Kapcsolat


Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.

Igazgató: Horváthné Ambrus Marianna

Telefon:
+36 92/598-731
+36 92/598-732

E-mail:
ady.ovi@zelkanet.hu
adyovoda@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.45 - 17.15

„Angyalkert” az Óvodáért Alapítvány
Adószám: 18954502-1-20
Bankszámlaszám: 10404900-49014592

Egészségünkért Alapítvány
Adószám: 19277215-1-20
Bankszámlaszám: 75500258-11030070